Política de privacidade

Condicións de uso

O acceso e uso do sitio web pecoramodartesana.com (o “Sitio Web”) outorga a condición de Usuario ao visitante do Sitio Web implica a total aceptación sen reservas por parte do Usuario destas condicións de uso. En caso de non aceptación, pregamos non utilice a Web.

Propiedade intelectual e industrial

O Sitio Web e os seus contidos, incluídos os deseños, textos, gráficos, logos, iconas, botóns, así como o software, os nombres comerciais, as marcas, obras, ilustracións, fotografías ou debuxos industriais e calquera outros signos susceptibles de utilización industrial e comercial (i) son propiedade e titularidade de Pécora ou de terceros titulares dos mesmos que autorizaron debidamente a súa inclusión non Sitio Web e (ii) están protexidos pola lexislación nacional e internacional sobre propiedade intelectual e industrial.

En ningún caso se entenderá que Pécora concede licenza ningunha ou efectúa renuncia, transmisión, cesión total o parcial de ditos dereitos nin se confire ningún dereito nin expectativa de dereito, en especial, de alteración, transformación, explotación, reprodución, distribución ou comunicación pública sobre dits contidos sen a previa autorización expresa e escrita de Pécora ou dos titulares correspondentes.

O Usuario só pode utilizar o Sitio Web e os seus contidos para o seu uso persoal e privado. Calquera outro uso queda prohibido e requirirá que o Usuario obteña a previa autorización expresa e escrita de Pécora. As condicións xerais aquí citadas aplícanse a tódalas transacciones realizadas en pecoramodartesana.com, dominio do que é titular Pécora NIF: 44821977Z, Lugar de Broño 16 15838 Negreira, A Coruña, España.

O acceso a pecoramodartesana.com e o seu uso está regulamentado polas presentes condicións de uso e de venda. O acceso a este sitio Web, o seu uso e a compra de artigos en pecoramodartesana.com presupoñen a lectura, o coñecemento e a aceptación das presentes condicións xerais. Se desexas coñecer máis detalles de tipo legal, consulta os apartados de política de privacidade e o dereito de retractación de pecoramodartesana.com. Ademais podes visitar a área de DEVOLUCIÓNS, na que atoparás información adicional a respecto dos pedidos, envíos, reembolso e devolución dos produtos adquiridos en pecoramodartesana.com, así como outras informacións de interese.

Pécora poderá modificar ou actualizar en todo ou en parte as presentes condicións xerais, tendo en conta os eventuais cambios da lexislación aplicable e as normas vixentes. Cada nova versión das Condicións Xerais será efectiva a partir da data da súa publicación en pecoramodartesana.com. Por favor, revisa estas condicións xerais adoito. Se non estás de acordo con calquera mudanza que puidese terse producid nas condicións xerais, debes deixar de utilizar inmediatamente esta Web.

Para usar algún dos servizos ou algúns dos apartados dispoñibles nesta Web precisarás rexistrarte. Pode ser que mudemos a información requirida para o teu rexgistro de cando en vez. Cando te rexistres requiriráseche certa información persoal que debe ser verdadeira, precisa, actual e completa en todos os aspectos. Se algún dos datos que proporcionaches ao te rexistrar muda, por favor cámbiaa dentro de MEUS DATOS.

O cliente é o único e exclusivo responsable do uso de pecoramodartesana.com e dos seus contidos, e pecoramodartesana.com non poderá ser considerada responsable de ningún uso do sitio Web ou dos seus contidos por parte daqueles usuarios que non respecten a lexislación e as normativas vixentes. O usuario é o único e exclusivo responsable da comunicación de información e datos incorrectos, falsos o relativos a terceiros (en caso de que estes non teñan expresado o seu consentemento ao respecto), así como do uso incorrecto dos mesmos. En caso de observar que se estean levando a cabo actividades ilegais, ou se estean violando estas condicións xerais, reservámonos o dereito a denegar teu acceso a esta Website ou a calquera parte da mesma sen o notificar.

Condicións xerais de venda

Pécora ofrece a venda dos seus produtos a través de pecoramodartesana.com só a consumidores finais. Esta Website é para o teu uso persoal exclusivamente. Consumidor final é calquera persoa física que merca en pecoramodartesan con fins distintos a actividades empresariais, comerciis ou profesionais. Pécora non atenderá encargo ningún que non sexa realizado por un consumidor final.

Pécora resérvase o dereito a modificar a oferta comercial en calquera momento da súa Website (modificacións sobre prezos, produtos, promocións, e outras condicións comerciais e de servizo). Estas modificaciones non afectarán en ningún caso ás compras xa realizadas.

Os prezos expostos nesta páxina Web para países da Unión Europea levan incorporado xa o IVE que non seu caso sexa procedente aplicar, polo que non terás ningún recargo adicional. Os prezos que aparecen na Web para países fóra da Unión Europea non inclúen IVE. Ao recibires teu paquete, terás que facer fronte a un recargo de impostos e aduanas.

Podes contactar coas oficinas de aduanas do teu país para solicitar información detallada acerca destes gastos. Se decides rexeitar a compra realizada en pecoramodartesana.com após chegar o paquete, terás que te facer responsable dos gastos de envío orixinais, calquera impuesto ou cargo de aduanas aplicado ao teu pedido, así como do custo de envío do paquete de volta ás nosas oficinas. Esta cantidade deducirase do importe a devolver do teu pedido. Estamos obrigados por lei a declarar o valor exacto dos contidos do paquete e non podemos alteralo de ningunha maneira.

Pechar un contrato con Pécora
Para facer unha compra debes engadir os produtos que che interesen na “cesta da compra” e seguir os pasos que se definen na Web. Para pechar un contrato de venda con Pécora tes que encher o formulario de pedido que poñemos ao teu dispor en formato electrónico e transmitírnolo seguiendo todos os pasos.
Desde o formulario de encargo poderás ter acceso ás condicións xerais, dereito de retractación, política de privacidade, prezo e descrición dos produtos seleccionados, modalidades de envío e gastos destes mesmos.
O contrato con Pécora péchase non momento en que recibimos de forma telemática teu pedido e comprobemos a veracidad de tódolos datos. Antes do envío do teu pedido invitarásete a ler as condicións xerais e poderás mudar os teus datos se non son correctos. Tralo envío telemático do teu pedido informarásete do número de pedido e de que o pedido foi realizado.
Pécora pódese abster de realizar pedidos que non teñan garantías de solvencia, que estean incompletos ou en caso de que os produtos non estean dispoñibles. En calquera destes casos comunicaráseche por e-mail que o contrato non foi pechado, comunicándoche as razóns polas que non puido levarse a cabo. No caso de que previamente a detectar o problema o formulario de pedido teña sido transmitido e abonado, enviaráseche un abono do que xa teñas anticipado.
Cando nos transmites o formulario de pedido estás aceptando as condiciones xerais, a Política de Privacidade, o dereito de retractación e tódolos contidos de pecoramodartesana.com. Se tes algunha dúbida ou non estás de acordo non transmitas o formulario.

Pecoramodartesana.com non vende produtos de segunda man, produtos danados ou produtos de baixa calidade consonte os estándares correspondentes que se ofrecen non mercado. As características de cada produto amosánsen dentro da súas correspondentes fichas en pecoramodartesana.com. Os produtos que se ofrecen na web de pecoramodartesana.com poden non corresponder cos detalles reais dos produtos dado que as súas imaxes poden verse de diferente modo dependendo do monitor ou o navegador de web utilizado.

Atención ao cliente

Para obter calquera aclaración, cursar unha reclamación ou se xorde algunha incidencia relacionada co teu pedido, pódeste poñer en contacto connosco en: Pécora, Lugar de Broño, 16, 15838, Negreira, A Coruña ou mandarnos un e-mail ao enderezo holapecora@gmail.com.

Dereito de retractación
En Pécora preocúpanos a satisfacción dos nosos clientes. Se por algunha razón non estás plenamente satisfechao ou satisfeito ou simplemente o que pediches non é da túa talle, tes a posibilidade de exercer teu dereito de retractación dentro dun prazo de 15 días laborables a partir da data na que recibiches o pedido.
Para devolver un pedido tes que encher e enviar o formulario inferior ou ben escribir a holapecora@gmail.com dentro destes 15 días laborables. O teu dereito de retractación está suxeito ás seguientes condicións:

 • Débeste poñer en contacto connosco para nos informar dos artígos que desexas devolver.
 • Os produtos débense devolver intactos: non poden estar usados nin danados.
 • Os produtos deben levar a etiqueta identificadora e debe estar suxeita ao artículo.
 • Os produtos devolveranse non seu embalaxe orixinal.
 • Os produtos dun mismo pedido débense devolver nun mesmo envío, non aceptamos en ningún caso devolucións dun mesmo pedido por separado.

A túa devolución debe cumprir todas estas condicións para que sexa aceptada. En caso de que a túa devolución non cumpra estas condicións e non sexa aceptada, Pécora poñeríase en contacto contigo para che ofrecer a opción de devolverche os artigos que non fosen aceptados.
Tódolos gastos que xere esta devolución, incluído o transporte destes artigos, taxas ou impostos de aduanas correrán pola túa conta. Se non aceptas esta opción, Pécora pódese quedar cos artigos e co importe dos mesmos.
No momento en que Pécora comprobe que tódalas condicións arriba citadas son cumpridas, mandaremosche un e-mail informando da aceptación da devolución. A partir desa data temos 15 días laborables para efectuar a devolución do importe da túa compra.
Os artigos devolvidos correctamente e sen danar reembolsaranse a través do mesmo medio de pago que se utilizou para mercar o pedido, incluíndo IVE e excluíndo os gastos de envío.
Só se devolverán os gastos de envío en caso de que os motivos da devolución sexan imputables a Pécora, como por exemplo que o artigo non sexa o que pediras ou que estea defectuoso. A devolución farase a través do medio de pago que utilizado. Para máis información sobre devolucións e sobre o procedemento por favor consúltanos.

Métodos de pago

Pécora acepta pagos a través de tarxetas de crédito e transferencia bancaria.

Seguridade e confidencialidade
Pécora garante a seguridade e confidencialidade en tódalas comunicacións cos seus clientes. Tódalas operacións de pago online realízanse a través dun servidor seguro, baseado non estándar SSL, que protexe os datos fronte a intentos de violación por parte de terceiros.
Pécora garante a protección e confidencialidade dos datos persoais, domiciliarios, de pago e de calquera outro tipo que nos proporcionen os nosos clientes de acordo co disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal.

En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre podes en todo momento exercitar o teu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición a respecto dos teus datos persoais comunicándoo por escrito a Pécora, Lugar de Broño 16, 15838 Negreira, A Coruña, ou ben enviando un e-mail a holapecora@gmail.com. Poderás obter máis información acerca de como tratamos os teus datos persoais accedendo á política de privacidade.

Dereitos de propiedade intelectual
O usuario recoñece e admite que todo o copyright, os deseños, as fotografías, incluíndo tódolos dereitos de imaxe, os gráficos, os sons, a música, vídeo, audio, texto, as marcas rexistradas e tódolos demais contidos e dereitos intelectuais e materiais referentes ao contido aquí descrito, incluído o software de Pécora e tódolos códigos HTML que contén esta Web, están protexidos polos dereitos de autor e outros dereitos sobre a propiedade intelectual de Pécora e dos demais titulares dos dereitos.
Pécora non garante que os contidos sexan precisos ou libres de erros ou que teu uso dos mesmos non infrinxa os dereitos de terceiras partes. O bo ou mal uso desta Web e dos seus contidos esta baixo a túa responsabilidade. O usuario pode utilizar o contido desta Web só segundo o expresamente autorizado por Pécora e/ou os demais titulares dos dereitos. Calquera reproducción ou redistribución do contido arriba enunciado está prohibida e pode dar lugar a graves consecuencias legais. Esta Web é para teu uso persoal e non comercial. Está prohibido copiar, modificar, distribuír, transmitir, publicar ou explotar comercialmente calquera contido, software, produtos ou servizos desta Web, incluíndo calquera beneficio obtido a custa de publicitar a nosa Web en calquera outro medio.
No que atinxe ao uso de pecoramodartesana.com estás autorizado a visualizar o sitio Web e seus contidos, a realizar operacións de navegación polo sitio Web que sexan efectuadas unicamente para usar de maneira lexítima pecoramodartesana.com e os seus contidos. Ademais, podes realizar calquera reprodución temporal carente de relevancia económica propia e que sexa parte integrante e esencial da propia visualización de pecoramodartesana.com e os seus contidos.
Está terminantemente prohibido usar, distribuír e copiar os materiais xa citados noutro servidor ou ubicación.

Os contidos e o servidor de pecoramodartesana.com están libres de virus. Se ao utilizar esta Web ou seus contidos tes algún problema técnico que solucionar, Pécora non será responsable dos custos xerados de servizos ou reparacións.

Enlaces con outros sitios web

Pécora pode incluír ligazóns o links na Web a sitios Web de terceiros. Pécora non ten revisado tódolos sitios Web de terceiros nin leva a cabo controis sobre os mesmos. Pécora non poderá ser considerada en ningún caso responsable dos contidos destes sitios Web nin das medidas que estes adopten relativas á túa privacidade ou ao tratamento dos teus datos persoais. Recomendámosche que leas detidamente as condicións de uso e a política de privacidade destes sitios.

Aviso sobre contidos
Pécora intenta sempre poñer os medios para que non haxa ningunha información ou contido non Website que inclúa violencia física ou psicológica ou que poidan ferir a sensibilidade dos usuarios en calquera das súas formas ou expresións. Pécora non garante que os contidos da súa Web sexan apropiados ou lícitos noutros países á parte de España. Se consideras que algún contido é ilícito ou ilegal non teu país, pregamos que evites entrar na nosa Web. Se decides entrar nela, ti serás a única persoa responsable do emprego que decidas darlle aos servizos subministrados por Pécora.

Pécora intenta sempre que os seus contidos estean coidados e non conteñan información incorrecta. En caso de se producir un erro deste tipo alleo á nosa vontade, procederiamos a corrixilo inmediatamente.

Lexislación aplicable e xurisdición competente

As compravendas realizadas con pecoramodartesana.com sométense á lexislación española.

Política de privacidade
Responsable
Identidade: Pécora
Dirección postal: Lugar de Broño 16, 15838 Negreira (A Coruña)
Teléfono: (+34) 639764336
Correo electrónico: holapecora@gmail.com
Contacto do Delegado de Protección de Datos (DPD): holapecora@gmail.com
Finalidades

En cumprimento do disposto non Regulamento Europeo 2016/679 Xeral de Protección de Datos, informámoste de que en Pécora tratamos os datos que nos facilitas para as seguientes finalidades:

 • Realizar unha correcta xestión dos nosos servizos, consistentes en:
  1. Xestión da túa conta de usuario na web de Pécora.
  2. Compra e envío do produto Pécora que mercaches.
 • Xestión dos nosos servizos, incluíndo recordatorios, avisos técnicos, actualizacións, alertas de seguranza, mensaxes de soporte, entre outros.
 • Rexistrar e xestionar a solución de incidencias en tenda e de incidencias online.
 • Rexistrar e xestionar os canles de comunicación entre o cliente e Pécora a través de carta, correo electrónico ou teléfono.
 • Envío de comunicacións comerciais para informar dos nosos produtos, enviar comunicacións relacionadas con concursos de Pécora, así como para realizar enquisas de satisfacción, sempre que contemos co teu consentemento.
 • Prevención de abusos e fraudes non uso dos nosos servizos (por exemplo, actividades fraudulentas, ataques de denegación de servizos, envío de correo non desexado, entre outros).
 • Cesión de datos a organismos e autoridades públicas, sempre e cando sexan requiridos de conformidade coas disposicións legais e regulamentarias.
Prazo de conservación dos datos
Os teus datos serán conservados mentres dure a relación contractual e comercial, ou solicites a súa supresión, así como o tempo necesario para cumprir as obrigas legais.
Lexitimación

A base legal para o tratamento dos teus datos radica en: A execución dun contrato con Pécora.

Destinatarios

A que destinatarios se comunicarán teus datos? Teus datos poderán ser comunicados a terceiros nos seguintes supostos:

 • Teus datos persoais poderán ser tratados por aqueles provedores que prestan servizos a Pécora, tales como servizos de aloxamiento de contido, mensaxería instantánea, de envío de notificacións, servizos publicitarios, etc. Pécora ten subscrito os correspondentes contratos de encargo de tratamento con cada un dos provedores que prestan servizos a Pécora para asegurar que teus datos persoais se tratan conforme ao establecido na normativa aplicable.
 • Teus datos persoais tamén poderán ser cedidos nos casos que exista unha obriga legal.
Dereitos
Tes dereito a obter confirmación sobre se en Pécora estamos tratando datos persoais que che concirnan, ou non. Así mesmo tes dereito a acceder aos teus datos personais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, en su caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fines que foron recollidos. En determinadas circunstancias poderás solicitar a limitación do tratamento dos teus datos, en cuxo caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
Adicionalmente en determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa túa situación particular, poderás oponerte ao tratamento dos teus datos. Pécora deixará de tratar os datos, agás por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou defensa de posibles reclamacións. Así mesmo podes exercer o dereito á portabilidade dos datos, así como retirar os consentementos facilitados en calquera momento, sen que iso afecte á licitude do tratamento baseado non consentemento previo á súa retirada.

Se desexas facer uso de calquera dos teus dereitos podes dirixirte a nós a través das ligazóns habilitadas que atoparás nos correos electrónicos e na túa conta de usuario. Por último, informámoste que podes dirixirte á Axencia Española de Protección de Datos e demais organismos públicos competentes para calquera reclamación derivada do tratamiento dos teus datos persoais

Política de cookies

Unha cookie é un pequeno ficheiro de texto que un sitio web coloca non teu ordenador, teléfono ou calquera outro dispositivo, con información sobre a túa navegación en dito sitio web. As cookies son necesarias para facilitar a navegación e facela máis áxil, e non danan o teu ordenador.

Malia que na presente política de cookies se utiliza o termo xeral de «cookies», xa que é o principal método de almacenamento de información que utiliza a nosa web, tamén é utilizado o espazo de «Almacenamento local» do navegador para o mesmo fin cás cookies. Por iso toda a información incluída nesta sección é aplicable igualmente a este «Almacenamento local».

As cookies constiúen unha parte esencial de como funciona o noso sitio web. O obxectivo principal das nosas cookies é mellorar a experiencia de navegación. Por exemplo, as cookies axúdannos a te identificar (se estás rexistrado non noso sitio web), a lembrar as túas preferencias durante a navegación (idioma, país, …) e en futuras visitas, a xestionar a cesta da compra e permitir que poidas mercar.

A información recollida nas cookies permítenos ademais mellorar as web, mediante estimacións sobre números e padróns de uso, a adaptación do sitio web aos intereses individuales dos usuarios, a aceleración das procuras…

Nós non almacenamos información sensible de identificación persoal como a túa dirección, datos da túa tarxeta, contrasinal… nas cookies que utilizamos. Igualmente non utilizamos as cookies para fins publicitarios. A información almacenada nas cookies do noso sitio web é utilizada única e exclusivamente por nós, a excepción das de Google Analytics, que son utilizadas e xestionadas por Google e por nós con fins estatísticos. Tamén temos cookies de análise de operacións de pago que se xeran cando efectúas unha compra e son analizadas por unha empresa externa para ofrecer garantías abondas a respecto das operacións de pago que poidas realizar.

Se deixas un comentario non noso sitio podes elixir gardar o teu nome, dirección de correo electrónico e web en cookies. Isto é para túa comodidadee, para que non teñas que volver encher os teus datos cando deixes outro comentario. Estas cookies terán unha duración dun ano.

Se tes unha conta e te conectas a este sitio, instalaremos unha cookie temporal para determinar sei o teu navegador acepta cookies. Esta cookie non contén datos persoais e elimínase ao pechar o navegador. Cando inicias sesión, tamén instalaremos varias cookies para gardar a túa información de inicio de sesión e as túas opcións de visualización de pantalla. As cookies de inicio de sesión duran dous días, e as cookies de opcións de pantalla duran un ano. Se seleccionas “Recordarme”, o teu inicio de sesión perdurará durante dúass semanas. Se saes da conta, as cookies de inicio de sesión eliminaranse.

Se editas ou publicas un artigo se gardará unha cookie adicional non teu navegador. Esta cookie non inclúe datos persoais e simplemente indica o ID do artigo que veñas de editar. Caduca después de 1 día.

Si, as cookies poden ser desactivadas. Porén, se seleccionas esta configuración, talvez non poidas acceder a determinadas partes do noso sitio web e poida ocasionar unha navegación menos eficiente ou non poidas aproveitar algún dos nosos servizos. Se prefires restrinxir, bloquear ou borrar as cookies do noso sitio web, pódelo facer modificando a configuración do teu navegador. Se ben a parametrización de cada navegador é diferente, o más habitual é que se realice a través do menú de “preferencias” ou “ferramentas”. Para máis detalles sobre a configuración das cookies non teu navegador, consulta o menú “Axuda” do mesmo.

Cookies utilizadas

WooCommerce => Para xestionar o cesto da compra, WooCommerce utiliza as seguintes cookies:

  • woocommerce_cart_hash
  • woocommerce_items_in_cart
  • wp_woocommerce_session_

As dúas primeiras conteñen información acerca do cesto da compra e axudan a WooCommerce a saber cando cambia o contido do cesto. A última contén un código único para cada cliente para saber onde atopar cadanseus datos. Non se garda ningunha información persoal nestas cookies.